Actualiteiten

Belangrijke wetswijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2017

Verschillende wetswijzingen op het gebied van het arbeidsrecht zijn per 1 januari 2017 ingevoerd. Welke veranderingen zijn voor werkgevers en werknemers belangrijk/interessant?  

Minimumloon voor 21-jarigen
Het wettelijk minimumloon zal worden ingevoerd vanaf 21 jaar. Voorheen was het wettelijk minimumloon pas verplicht vanaf 23 jaar. Door in twee stappen de lonen te verhogen, is het doel om in 2017 het minimumloon voor 21-jarigen bereikt te hebben. Daarnaast wordt het minimumjeugdloon verhoogd voor 18- tot en met 20-jarigen.  

Minimumloon start-up
Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een innovatieve start-up? Dan mag u voortaan in de eerste drie jaar alleen het wettelijk minimumloon verdienen. Hierdoor houdt u als start-up meer geld over om te groeien. Dit was voorheen al mogelijk op verzoek, maar vanaf dit jaar is de lagere loonverplichting ook wettelijk geregeld, zodat u van de regeling gebruik kunt maken zonder eerst met de Belastingdienst te moeten overleggen.  

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)
Schijnconstructies zijn manieren van een werkgever om onder het betalen van het minimumloon uit te komen. Denk bijvoorbeeld aan het aftrekken van de lunch van een werknemer van het minimumloon. Er zijn nu maatregelen genomen om schijnconstructies te voorkomen en aan te pakken. Per 1 januari 2017 mogen er geen verrekeningen met het wettelijk minimumloon meer toegepast worden. 

Transitievergoeding na twee jaar ziekte, een korte vooruitblik
Minister Asscher heeft al aangekondigd dat een werkgever in aanmerking zou moeten komen voor een compensatie van de verschuldigde transitievergoeding bij een beëindiging van het dienstverband van een werknemer die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. Deze compensatie is om werkgevers tegemoet te komen nadat zij al twee jaar lang kosten hebben moeten maken voor re-integratie.  

Dit is inmiddels uitgewerkt in een wetsvoorstel. De compensatieregeling zal door het UWV worden betaald vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds. Daar zal wel een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan. Voor een werknemer die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, is het goede nieuws dat hij in geval van ontslag wel recht houdt op een transitievergoeding. 

Het is nog niet bekend wanneer de compensatieregeling ingaat, maar de verwachting is 1 januari 2018. Het is de bedoeling dat deze met terugwerkende kracht gaat gelden tot het moment van de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid, op 1 juli 2015. Dit betekent dat, wanneer u als werkgever een transitievergoeding heeft betaald aan een zieke werknemer, u dit bedrag mogelijk terug kunt gaan vragen. 

Dit bericht is geplaatst op Maandag 16 januari 2017 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: