Aangenaam, NeXT advocaten

Jarenlange ervaring, diverse specialisaties en deskundigheid komen samen in Tilburg. Onze krachten gebundeld, onze blik vooruit. Een advocatenkantoor gericht op de toekomst. Slagvaardig en vol daadkracht. Met een pragmatische kijk op zaken en een no nonsense-mentaliteit. 

Bij NeXT advocaten werken alleen specialisten. Wij doen niet van alles een beetje, maar alleen datgene waar we goed in zijn. Bij NeXT advocaten gaan we voor strakke deals, helder advies en krachtig procederen. Met ondernemende advocaten die met beide benen op de grond staan.

NeXT advocaten levert hoogwaardige juridische diensten op de rechtsgebieden welke u aan de linkerzijde aantreft. Dit doen wij voor een diversiteit aan ondernemingen, overheden, instellingen en particulieren. 

Aangenaam, wij zijn NeXT advocaten.  

Actualiteiten

 • Vrijspraak ter zake van Hawala-bankieren
  Het Haagse gerechtshof heeft op 7 juni 2016 een verdachte vrijgesproken van witwassen. De verdachte hield zich samen met anderen bezig met het zogenoemde Hawala-bankieren.
 • Vrijspraak overtreding geluidsnorm
  Het gerechtshof in Amsterdam heeft op 10 juni 2016 een horecaondernemer vrijgesproken van twee overtredingen van de wettelijke geluidsnorm. 
 • Vrijspraak overtreding Handelsregisterwet
  Het gerechtshof in Amsterdam heeft op 28 juni 2016 een bedrijf vrijgesproken van overtreding van de Handelsregisterwet. Aan het bedrijf werd verweten dat zij niet binnen dertien maanden na afloop van een boekjaar de jaarrekening openbaar had
 • Veroordeling gemeente Tilburg
  Op 5 juli jl. is de gemeente Tilburg voor dood door schuld en lichamelijk letsel door schuld, veroordeeld tot betaling van een geldboete van € 76.000,-.
 • Nijmeegse scooterzaak
  Het hof in Den Bosch heeft op 20 juni 2016 de twee overvallers die in januari 2010 met hun scooter in Nijmegen een voetganger hebben doodgereden, alsnog veroordeeld tot forse gevangenisstraffen. Deze zaak staat ook bekend als de "Nijmeegse
 • De Roermondse burgemeestersaffaire
  Terwijl de strafzaak tegen de oud-wethouder Jos van Rey nog bij de rechtbank aanhangig is, is er op één van de onderdelen van die zaak een niet-onbelangrijke ongelijke snelheid ontstaan met de zaak van de voormalige Roermondse burgemeesterskandidaat
 • Huurovereenkomsten woonruimte voor korte bepaalde tijd
  Per 1 juli 2016 worden de wettelijke mogelijkheden om woonruimte voor korte bepaalde tijd te verhuren aanzienlijk uitgebreid. Deze wetswijzigingen zijn onderdeel van het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015 dat op 13 april 2016 door de Eerste
 • Stijging huurprijzen op basis van huursombenadering

  De Eerste Kamer heeft op 13 april 2016 het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt aangenomen. Het wetsvoorstel beoogt een meer passend aanbod van huurwoningen te creëren in zowel de sociale- als vrije huursector door enerzijds de gemiddelde

 • Maatregel tbs met verpleging van overheidswege
  Bij ernstige verkeersmisdrijven, waarbij zwaar lichamelijk letsel of zelfs de dood van één of meer slachtoffers te betreuren valt, kan onder omstandigheden de maatregel van tbs met verpleging van overheidswege worden opgelegd.
 • Valsheid in geschrifte
  Het omstickeren van de barcodes op een product, waarbij de barcode bestaat uit een streepjescode en een getallenreeks, dit met het doel het desbetreffende product voor een lagere dan de werkelijke prijs te verkrijgen, levert valsheid in geschrifte
 • Vrijspraak rijden onder invloed
  Het gerechtshof in Amsterdam heeft op 6 juni 2016 een verdachte van rijden onder invloed vrijgesproken omdat hij niet is gewezen op de mogelijkheid van een tegenonderzoek.
 • Geconfronteerd met identiteitsfraude. Wat nu?

  Met de vakantieperiode in aantocht, heeft de ANWB op 8 juni 2016 een brief geschreven aan de Minister van Binnenlandse zaken om aandacht te vragen voor identiteitsfraude. 

 • Huishoudelijke hulp binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)
  De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft onlangs verschillende richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp binnen de Wmo 2015.
 • Oplevering van een (bouw)werk onder de Wet kwaliteitsborgen voor het bouwen
  Bij de Tweede Kamer is het wetsontwerp "Wet kwaliteitsborgen voor het bouwen" ingediend. De wet zal leiden tot een andere wijze van bouwtoezicht ...
 • Wederrechtelijk verkregen voordeel
  Bij het opleggen van een ontnemingsmaatregel wegens wederrechtelijk verkregen voordeel hoeft de rechter geen rekening te houden met eerder opgelegde bestuurlijke boetes, in dit geval wegens overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, indien ...
 • Van Wob naar Woo

  Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel "Wet open overheid" (Woo) behandeld en aangenomen. Dit betreft een initiatiefwetsontwerp van de fracties van Groen Links en D66. 

 • Strafvervolging na oplegging bestuurlijke boete is mogelijk

  Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in een uitspraak van 2 maart 2016 bepaald dat een verdachte door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd mag worden, ondanks dat hem reeds eerder een bestuurlijke boete was opgelegd. 

 • Tijdelijke verhuur woonruimte in de wet
  Op 12 april jl. heeft de Eerste Kamer het wetsontwerp "Wet doorstroming huurmarkt 2015" aangenomen.
 • Voornemen tot aanpassing WWZ

  Minister Asscher heeft op 21 april jl. een pakket maatregelen gepresenteerd dat enkele knelpunten in de Wet werk en zekerheid (WWZ) moeten repareren. Het pakket ligt momenteel bij de Tweede Kamer voor akkoord. Hierbij informeren wij u over twee

 • Nadelige gevolgen voor verstrekking van een verklaring omtrent gedrag (VOG)
  Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 31 maart 2016 een man veroordeeld voor een gewelddadige diefstal. Ondanks dat de advocaat daarom vroeg, heeft het hof in de uitspraak geen overweging op willen nemen over de nadelige gevolgen van deze
NeXT advocaten

Ringbaan West 195    
5037 PB TILBURG
Postbus 149 
5000 AC TILBURG

E info@nextadvocaten.nl
T 013 465 1210
F 013 465 1220

 Stuur ons een e-mail
 Bekijk routebeschrijving
• Algemene voorwaarden

Advocaten

Actualiteiten

Wet Werk en Zekerheid

Op 10 juni jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen waardoor de wet nu definitief in werking zal treden. Per 1 januari 2015 treden...

Lees meer

Vrijspraak ter zake van Hawala-bankieren

Het Haagse gerechtshof heeft op 7 juni 2016 een verdachte vrijgesproken van witwassen. De verdachte hield zich samen met anderen bezig met het zogenoemde Hawala-bankieren.

Lees meer

Vrijspraak overtreding geluidsnorm

Het gerechtshof in Amsterdam heeft op 10 juni 2016 een horecaondernemer vrijgesproken van twee overtredingen van de wettelijke geluidsnorm. 

Lees meer

NeXT Advocaten Faillissements- verslagen

NeXT advocaten geeft u inzage in lopende faillissementen die door onze curatoren worden behandeld.  

Algemene voorwaarden | Disclaimer
. >