Aangenaam, NeXT advocaten

Jarenlange ervaring, diverse specialisaties en deskundigheid komen samen in Tilburg. Onze krachten gebundeld, onze blik vooruit. Een advocatenkantoor gericht op de toekomst. Slagvaardig en vol daadkracht. Met een pragmatische kijk op zaken en een no nonsense-mentaliteit. 

Bij NeXT advocaten werken alleen specialisten. Wij doen niet van alles een beetje, maar alleen datgene waar we goed in zijn. Bij NeXT advocaten gaan we voor strakke deals, helder advies en krachtig procederen. Met ondernemende advocaten die met beide benen op de grond staan.

NeXT advocaten levert hoogwaardige juridische diensten op de rechtsgebieden welke u aan de linkerzijde aantreft. Dit doen wij voor een diversiteit aan ondernemingen, overheden, instellingen en particulieren. 

Aangenaam, wij zijn NeXT advocaten.  

Actualiteiten

 • Wederrechtelijk verkregen voordeel
  Bij het opleggen van een ontnemingsmaatregel wegens wederrechtelijk verkregen voordeel hoeft de rechter geen rekening te houden met eerder opgelegde bestuurlijke boetes, in dit geval wegens overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, indien ...
 • Van Wob naar Woo

  Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel "Wet open overheid" (Woo) behandeld en aangenomen. Dit betreft een initiatiefwetsontwerp van de fracties van Groen Links en D66. 

 • Strafvervolging na oplegging bestuurlijke boete is mogelijk

  Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in een uitspraak van 2 maart 2016 bepaald dat een verdachte door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd mag worden, ondanks dat hem reeds eerder een bestuurlijke boete was opgelegd. 

 • Tijdelijke verhuur woonruimte in de wet
  Op 12 april jl. heeft de Eerste Kamer het wetsontwerp "Wet doorstroming huurmarkt 2015" aangenomen.
 • Voornemen tot aanpassing WWZ

  Minister Asscher heeft op 21 april jl. een pakket maatregelen gepresenteerd dat enkele knelpunten in de Wet werk en zekerheid (WWZ) moeten repareren. Het pakket ligt momenteel bij de Tweede Kamer voor akkoord. Hierbij informeren wij u over twee

 • Nadelige gevolgen voor verstrekking van een verklaring omtrent gedrag (VOG)
  Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 31 maart 2016 een man veroordeeld voor een gewelddadige diefstal. Ondanks dat de advocaat daarom vroeg, heeft het hof in de uitspraak geen overweging op willen nemen over de nadelige gevolgen van deze
 • Hof van Justitie van de EU geeft ruime uitleg aan vrije advocaatkeuze
  Het recht om zelf een advocaat te kiezen stond al in de wet, maar rechtsbijstandsverzekeraars perkten dit in door de keuze bij zichzelf te leggen en het recht alleen toe te passen bij procedures waarbij een advocaat verplicht is (zoals zaken met een
 • Tuincentra lopen op grond van de Opiumwet voorlopig nog een beslagrisico

  Een uitspraak van de rechtbank Zeeland - West-Brabant, inhoudende de teruggave van een grote hoeveelheid bij een tuincentrum in beslag genomen zaken (afzuigslangen, armaturen, assimilatielampen, droogrekken, jerrycans met flacons groeimiddelen,

 • Niet alleen de belastingplichtige, maar ook een ander kan onder omstandigheden een beroep doen op de 'Inkeerregeling' van de Belastingwet

  De 'Inkeerregeling' van art. 69, lid 3, Algemene Wet Rijksbelastingen houdt in dat degene die - kort gezegd - opzettelijk niet, niet volledig of onjuist belastingaangifte heeft gedaan, en die alsnog een juiste en volledige aangifte doet, juiste

 • Begrip 'afvalstof' in de zin van de Europese wetgeving
  Het begrip 'afvalstof' in de zin van de Europese regelgeving dient ruim te worden uitgelegd, zoals een en andermaal blijkt uit de onderhavige uitspraak.
 • Beroep op noodweer

  Indien een verdachte van een geweldsmisdrijf de aan hem ten laste gelegde feiten ontkent, kan hij subsidiair, dat wil zeggen in het geval de rechter die feiten bewezen acht, als daartoe aanleiding is, toch een beroep doen op noodweer. 

 • Omgevingswet aangenomen
  Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer op 22 maart jl. de Omgevingswet aangenomen. De regering kan nu aan de slag met de (verdere) harmonisatie van de uitvoeringsregelgeving
 • Wijziging van ondergeschikte aard van een bouwplan

  In de uitspraak van 2 maart 2016 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State komt de vraag aan de orde of in een bouwplan aangebrachte wijzigingen van ondergeschikte aard zijn. 

 • Bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf
  Bij het opleggen van een voorwaardelijke straf kunnen zogenaamde bijzondere voorwaarden worden opgelegd, waaraan de betrokkene zich gedurende de proeftijd moet houden.
 • Veroorzaken verkeersongeval een misdrijf?
  Het als automobilist veroorzaken van een verkeersongeval kan onder omstandigheden een misdrijf opleveren.
 • Gevaarlijk dier?
  Eenieder is volgens artikel 425 van het Wetboek van Strafrecht verplicht ervoor zorg te dragen dat onder zijn hoede staand gevaarlijk dier onschadelijk gehouden wordt.
 • Subsidiekorting en strafrechtelijke vervolging na overtreding

  Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft op 10 februari 2016 in hoger beroep een uitspraak gedaan die - in negatieve zin - van belang is voor agrariërs en andere bedrijven die EU-subsidie krijgen.  

 • Wanneer mag de rechter terugkomen op een tussenuitspraak?

  Rechters wijzen zowel in de bestuursrechtelijke als in de civielrechtelijke procedures tussenuitspraken. Daarin worden vaak bindende eindbeslissingen opgenomen. De vraag is wanneer de rechter op een dergeljke bindende eindbeslissing

 • Omgevingswet aangenomen met ruime meerderheid in Tweede Kamer

  De Tweede Kamer heeft op woensdag 1 juli 2015 met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. De bedoeling van de Omgevingswet is dat er straks met één loket één vergunning verleend wordt doordat er 26 (!) sectorale omgevingswetten
 • Meer bouwen met minder vergunningen
  Per 1 november a.s. wordt de categorie vergunningvrije bouwwerken aanzienlijk uitgebreid. 

  In werking treedt het besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere Algemene Maatregelen van Bestuur
NeXT advocaten

Ringbaan West 195    
5037 PB TILBURG
Postbus 149 
5000 AC TILBURG

E info@nextadvocaten.nl
T 013 465 1210
F 013 465 1220

 Stuur ons een e-mail
 Bekijk routebeschrijving
• Algemene voorwaarden

Advocaten

Actualiteiten

Wet Werk en Zekerheid

Op 10 juni jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen waardoor de wet nu definitief in werking zal treden. Per 1 januari 2015 treden...

Lees meer

Wederrechtelijk verkregen voordeel

Bij het opleggen van een ontnemingsmaatregel wegens wederrechtelijk verkregen voordeel hoeft de rechter geen rekening te houden met eerder opgelegde bestuurlijke boetes, in dit gev...

Lees meer

Van Wob naar Woo

Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel "Wet open overheid" (Woo) behandeld en aangenomen. Dit betreft een initiatiefwetsontwerp van de fracties van Groen Links...

Lees meer

NeXT Advocaten Faillissements- verslagen

NeXT advocaten geeft u inzage in lopende faillissementen die door onze curatoren worden behandeld.  

Algemene voorwaarden | Disclaimer
. >